Etický kodex

„Ke každému jednotlivci přistupujeme poctivě a spravedlivě. Snažíme se tento vztah budovat oboustranně, a proto jsou zaměstnanci povinni dodržovat Etický kodex.

„Pro případy, že byste zjistili jakoukoliv pochybnost ohledně etického chování kterékoliv složky koncernu AGROFERT, máte k dispozici etickou linku Tell Us.“

Více informací ZDE