Projekty financované z EU

UNITED BAKERIES a.s. – Instalace FVE v Pardubicích

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 35,0 kWp bez akumulace na střeše objektu v areálu firmy UNITED BAKERIES, a.s. v Pardubicích.

Cílem projektu je snížení neustále se zvyšujících provozních nákladů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém hospodářství firmy.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků z Evropské unie v rámci fondu Next Generation EU.

Kotelna v liberecké pekárně

Operační program: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_22_006_Úspory energie – výzva I.

Název projektu: UNITED BAKERIES – Kotelna Liberec

Registrační číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0000384

Příjemce podpory: UNITED BAKERIES a.s.

Předmětem projektu „UNITED BAKERIES – Kotelna Liberec“ je využití odpadního tepla z pekařských pecí pro ohřev topné a teplé vody.

Cílem projektu je instalace spalinových výměníků tepla z provozu pekařských pecí. Tyto výměníky budou ohřívat topné vodu, která bude společným potrubím akumulována v novém akumulačním centru. Teplo získané ze spalin bude využito pro potřeby vytápění a ohřev užitkové vody.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Kotelna v pardubické pekárně

Operační program: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_22_006_Úspory energie – výzva I.

Název projektu: UNITED BAKERIES – Kotelna Pardubice

Registrační číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0001156

Příjemce podpory: UNITED BAKERIES a.s.

Předmětem projektu „UNITED BAKERIES – Kotelna Pardubice“ je využití odpadního tepla z pekařských pecí pro ohřev topné a teplé vody.

Cílem projektu je instalace spalinových výměníků tepla z provozu pekařských pecí. Tyto výměníky budou ohřívat topnou vodu, která bude společným potrubím akumulována v novém akumulačním centru. Teplo získané ze spalin bude využito pro potřeby vytápění a ohřev užitkové vody.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.