Projekty financované z EU

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 3.2 Úspory energie, V. výzva

Název projektu: Zvýšení účinnosti užití energie v systému zásobování teplem UNITED BAKERIES, a.s., Pekárna Pardubice

Cíl projektu: Předmětem dotačního projektu jsou opatření ke zvýšení využití odpadního tepla ze šesti pekařských pecí a modernizace a optimalizace zdrojů tepelné energie.

Stručný popis operace:

Předmětem je rekonstrukce technologie vytápění, výroby páry a zužitkování odpadního tepla.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.