Projekty financované z EU

Instalace FVE v Pardubicích

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 35,0 kWp bez akumulace na střeše objektu v areálu firmy UNITED BAKERIES, a.s. v Pardubicích.

Cílem projektu je snížení neustále se zvyšujících provozních nákladů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém hospodářství firmy.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků z Evropské unie v rámci fondu Next Generation EU.

Instalace FVE v Liberci

Předmětem projektu UNITED BAKERIES a.s. – Instalace FVE v Liberci je instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 250 kWp bez akumulace na střeše objektu v areálu firmy UNITED BAKERIES, a.s. v Liberci.

Cílem projektu je snížení neustále se zvyšujících provozních nákladů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém hospodářství firmy.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků z Evropské unie v rámci fondu Next Generation EU.