Eshop

Điều quan trọng nàocần biết?

  • Bạn có thể tìm thấy đường liên kết eshop bên dưới.
  • Email kích hoạt chỉ dành cho lần đăng nhập đầu tiên. Bạn hãy thực hiện những lần đăng nhập tiếp theo qua đường liên kết bên dưới.

Bạn có thể tìm hỗ trợ ở đâu?

  • Bạn sẽ tìm thấy các video hướng dẫn ở trang dưới đây. Chúng sẽ hiển thị rõ ràng tất cả các tình huống phổ biến nhất mà Bạn có thể giải quyết.
  • Sử dụng các số điện thoại dưới đây để được hỗ trợ qua điện thoại.

Số điện thoại hỗ trợ:

602 473 246, 727 640 000

Video hướng dẫn

Tất cả các video đều ở chế độ im lặng chỉ có văn bản đi kèm