Eshop

Điều quan trọng nàocần biết?

  • Bạn có thể tìm thấy đường liên kết eshop bên dưới.
  • Email kích hoạt chỉ dành cho lần đăng nhập đầu tiên. Bạn hãy thực hiện những lần đăng nhập tiếp theo qua đường liên kết bên dưới.

Bạn có thể tìm hỗ trợ ở đâu?

  • Bạn sẽ tìm thấy các video hướng dẫn ở trang dưới đây. Chúng sẽ hiển thị rõ ràng tất cả các tình huống phổ biến nhất mà Bạn có thể giải quyết.
  • Sử dụng các số điện thoại dưới đây để được hỗ trợ qua điện thoại.

Số điện thoại hỗ trợ:

224 224 205

Video hướng dẫn

Tất cả các video đều ở chế độ im lặng chỉ có văn bản đi kèm

sự đăng ký

sự đăng ký

Kích hoạt và đăng nhập

Kích hoạt và đăng nhập


kết cấu

Giỏ

Giỏ

sửa đổi thứ tự

sửa đổi thứ tự

ứng dụng điện thoại

ứng dụng điện thoại