Reklamační formulář

aneb když bohužel není vše jak by mělo být

    Údaje o zákazníkovi

    Údaje o reklamovaném výrobku    Foto výrobku

    Etiketa s uvedeným složením výrobku